Skip to main content

TECHNICKÉ INFORMACE

BAREVNÉ ODLIŠNOSTI DŘEVA

Dřevo je zcela nenapodobitelný přírodní materiál, kde každý kus je zcela jedinečný jak v barvě, kresbě a struktuře. Barevné přírodní odlišnosti i výrazné, mezi jednotlivými kusy jsou zcela přirozené a charakteristické, zejména pro tropické dřeviny a nemají vliv na jakostní třídu dřeva. Každý kus je originál pocházející z rostlých kmenů a není tedy nikdy možné dosáhnout jednotnosti v barvě dřeva nebo v struktuře. Každý kdo dokáže ohodnotit právě tuto krásu a neopakovatelnost , skutečně porozumí jedinečnosti tohoto přírodního materiálu. Hledáte-li pouze barevně a strukturálně jednotný materiál, dřevo si raději nepořizujte. Ze stejných důvodů nemůže být dodané dřevo shodné s referenčními vzorky nebo vzorníky vystavenými na vzorkovnách, každý kus je zkrátka originál.

PŘÍČINY SESYCHÁNÍ NEBO BOBTNÁNÍ PARKET

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na vlivy, které jej obklopují, zejména pak na vlhkost vzduchu a teplotu. Sesychání či bobtnání dřeva není vadou dřeva, ale pouze důsledkem působení okolních vlivů, které na dřevo působí a se kterými se musí vypořádat. Masivní parkety jsou pečlivě sušeny a dodávány s obsahem vlhkosti dřeva 7 až 11 %. Takto vysušené dřevo je připraveno k instalaci v interiérech s teplotami od 20 - 24°C s relativní vlhkostí vzduchu 50 až 60 % bez výrazných výkyvů. Po celou dobu své životnosti však dřevo reaguje na klimatické změny prostření, ve kterém se nachází a mění svůj objem, takzvaně bobtná či sesychá a přizpůsobuje se. Při nízké relativní vlhkosti vzduchu i pečlivě vysušené dřevo dále vysychá a sesychá zejména v tangenciálním směru růstu vláken, nejčastěji tedy v šíři parkety a při vyšších vlhkostech vzduchu dřevo tyto vlhkosti absorbuje a rozpíná se. V extrémních podmínkách, při kterých vlhkost vzduchu klesá pod hranici 30% nebo naopak stoupá nad 70 %, může vážně poškodit všechny lepené spoje mezi parketami, způsobit seschnutí nebo zvlnění podlah. Ve skutečnosti není tento proces pohybu dřeva náhlý a lakovaný povrch zpomalí vysychání nebo nabobtnání parket. Testy ukázaly, že se dřevo vyrovnává se změnami vlhkosti vzduchu čí podkladu v průběhu 20–30 dnů. Ideální variantou jsou prostory celoročně bez výrazných výkyvů relativních vlhkostí ( RH ), kde nedochází téměř k žádným objemovým změnám dřeva. Náchylnost k bobtnání či k sesychání parket je úměrná na šíři parket. Jelikož je úroveň sesychání či bobtnání největší v tangenciálním směru vláken, dochází k pohybu parket nejčastěji v jejich šíři. Zjednodušeně řečeno, čím širší parketa tím vyšší riziko její deformace či sesychání. Toto riziko je ovšem dále závislé na objemové stálosti jednotlivých dřevin. Není tak zcela úplně důležitá tvrdost dřeviny, ale její tvarová stálost, která je mnohem důležitější. V praxi to pak znamená, že použijeme-li dvě různé dřeviny v podmínkách s velmi výraznými změnami ve vzdušných vlhkostech, u stabilních dřevin bude docházet k velmi malým deformacím, zatímco u velmi nestabilních dřevin dojde k deformacím značným. Na druhou stranu je ovšem nutno podotknout, že při dodržení předepsaných hodnot vlhkosti prostředí nedochází k sesychání či bobtnání ani u velmi nestabilních dřevin. Dřevo je jedinečný přírodní vysoce trvanlivý materiál a tak by měl uživatel tolerovat možnost případných spár či bobtnání, a to platí nejen pro masivní podlahy, ale i pro nábytek a další výrobky z masivního dřeva. Výrobce ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za procesy deformace parket v průběhu užívání. Informujte se o vhodnosti určitých druhů dřeva - parket pro váš interiér a doporučujeme používání vlhkoměru a dodržování vlhkosti v rozmezí 50-60 % bez výrazných výkyvů a teplot mezi 20 - 24 °C. 

VLHKOSTI PODKLADŮ

Další důležitým faktorem kromě vzdušné vlhkosti je vlhkost podkladních betonů. Před samotnou instalací parket doporučuje ČSN vlhkosti podkladních betonů do 2,5 %. Praxe však dokazuje, že optimální vlhkosti podkladních betonů jsou cca 2 % a méně.

AKLIMATIZACE PARKET PŘED POKLÁDKOU

Častým dotazem zákazníků je, zdali mají být parkety dodány na místo instalace cca 14 dní před pokládkou. Podmínky v interiéru pro aklimatizaci či skladování parket musí odpovídat doporučením uvedených v předchozím odstavci. Nikdy nenavážejte dřevo, jsou-li vlhkostní a teplotní podmínky v interiéru pro dřevo nevyhovující, například při vlhkých podkladních betonech a omítkách, dalších stavebních činnostech , renovacích, malování či jiných mokrých procesech. U dřeva by došlo k deformacím a jeho následnému znehodnocení.